Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ekim Ayı Sınav-15 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 2. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 3. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 4. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

Soru 6. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Soru 7. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 9. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 10. Egzoz susturucusu, yanmış gazların gürültüsünün azaltılmasında görev yapar. Buna göre araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

Soru 11. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

Soru 12. Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 13. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 14. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

Soru 15. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Soru 16. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 17. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 19. Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?

Soru 20. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Soru 23. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?

Soru 25. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

Soru 26. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 27. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Soru 28. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 30. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Soru 31. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

Soru 32. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 33. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

Soru 34. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 35. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

Soru 36. Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 37. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 42. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 43. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 44. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 45. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 46. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 47. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

Soru 48. Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?

Soru 49. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 50. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

User Details