Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ekim Ayı Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

Soru 2. Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından dolayı korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Soru 3. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 4. ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 5. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir?

Soru 6. Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 7. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 9. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Soru 10. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 11. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Soru 12. Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

Soru 13. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Soru 14. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 15. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 16. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

Soru 18. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

Soru 21. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 22. Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

Soru 25. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 26. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

Soru 27. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 28. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 29. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

Soru 30. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

Soru 31. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

Soru 32. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

Soru 33. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Soru 36. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 37. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Soru 39. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

Soru 40. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 41. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

Soru 43. Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte   kaç km’dir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

Soru 45. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?


Soru 46. “Engelli sürücülerin park alanına, engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır.”

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 47. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 48. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 50. Aksine bir işaret bulunmadıkça aşağıdaki araçlardan hangisinin yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı saatte  85 kilometredir?

User Details