Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ekim Ayı Sınav-19 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?

Soru 3. Çok şeritli yollarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez?

Soru 4. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Soru 5. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 6. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

Soru 7. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Soru 8. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

Soru 10. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 11. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?

Soru 13. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 14. • Güvenli, ekonomik ve sorunsuz bir sürüş

• Hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlama

Bir motorlu araçtan yukarıda verilen kriterleri hangi durumda gerçekleştirmesi beklenir?

Soru 15. Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 16. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

Soru 18. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Soru 20. I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Soru 22. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 23. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

Soru 24. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

Soru 25. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Soru 26. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 27. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

Soru 29. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 30. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 31. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

Soru 32. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Soru 34. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Soru 35. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 37. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 38. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 40. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

Soru 42. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

Soru 43. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 44. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Soru 45. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

Soru 46. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 49. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 50. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

User Details