Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ekim Ayı Sınav-2 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

Soru 2. "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 3. I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.
II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 4. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

Soru 6. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

Soru 7. Motora yağ nereden konulur?

Soru 8. İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 10. I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 11. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Soru 12. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?

Soru 15. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

Soru 16. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

Soru 17. "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü trafikte seyreden motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonları'nın kontrolüne dair hazırlanan yönetmelik gereğince yapılır."

Trafikte çevrilen bir aracın geçerli bir egzoz emisyon ölçümü yoksa bunun ceza miktarının çok yüksek olduğu görülmektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 18. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Soru 19. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

Soru 20. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?

Soru 21. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

Soru 22. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 24. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

Soru 25. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 26. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 28. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

Soru 29. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 31. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 32. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 33. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 34. Yeni yönetmelikleri göre, “C” sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi, aşağıdakilerin hangisinde verilen araçları kullanabilir?

Soru 35. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 36. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

Soru 37. I- Aracının yük ve teknik özelliğine

II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 

Soru 38. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

Soru 39. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 40. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Soru 41. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 42. Son değişikliklerle birlikte denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

Soru 43. Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 44. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Soru 45. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

Soru 46. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Soru 47. Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 49. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Soru 50. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

User Details