Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ekim Ayı Sınav-3 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 2. I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

Soru 3. Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Soru 6. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 7. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 8. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 9. Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 10. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 11. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 13. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 14. •  Hastanın serin yere alınması

•  Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilkyardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 16. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 17. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

Soru 19. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Soru 20. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 22. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

Soru 23. Araç sürücülerinin duraklanan veya parke dilen yerden çıkarken;

I. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri,

II. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri,

III. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları,

IV. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 25. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 26. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 27. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

Soru 28. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Soru 29. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 30. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 32. "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

Soru 33. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 34. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 35. Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

Soru 36. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Soru 38. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 40. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?

Soru 41. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 42. Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Soru 45. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

Soru 46. Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir?

Soru 47. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Soru 49. Gündüzleri çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse, üzerine kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

User Details