Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ekim Ayı Sınav-4 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 2. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

Soru 4. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

Soru 6. Yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hâllerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Soru 8. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Soru 11. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 12. • Lastik hava basınçlarının düşük olması
• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi
• Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması

Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 13. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 15. Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdakilerden hangisinin değişmesi gerekir?

Soru 16. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi balanssız tekerleğin araç üzerindeki etkilerinden biridir?

Soru 18. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 19. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

Soru 21. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 22. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

Soru 23. Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

 

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

Soru 26. Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

Soru 27. I- Atardamar kanamaları
II- Toplardamar kanamaları
III- Kılcal damar kanamaları

Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 29. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 30. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 31. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Soru 32. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 33. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

Soru 35. İniş eğimli yolda seyreden araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 36. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

Soru 37. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

Soru 38. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?

Soru 39. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 40. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Soru 41. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?

Soru 43. I- Solunum kontrolü

II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması

III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)

Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

Soru 44. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 45. Seyir hâlindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 46. Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 47. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

Soru 48. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 49. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 50. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

User Details