Ehliyet Sınavı Hazırlık

Ekim Ayı Sınav-8 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. • Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

Soru 3. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yol trafik işaretidir?

Soru 6. İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 7. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

Soru 8. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar?

Soru 10. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi alternatörün görevidir?

Soru 12. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 14. Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Soru 16. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri, tehlikeye meydan vermemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 17. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 18. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 19. Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 20. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

Soru 22. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Soru 24. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir?

Soru 25. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Soru 27. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 28. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Soru 29. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 30. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

Soru 31. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 32. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Soru 34. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 35. Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 37. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 38. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

Soru 40. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 41. Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

Soru 43. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Soru 45. Trafik kazası gördüğünde gerekli müdahele ve yardımları yapmayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 46. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

Soru 48. Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

Soru 49. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

User Details