Ehliyet Sınavı Hazırlık

Eylül Ayı Sınav-12 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 2. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 3. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?

Soru 5. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Soru 7. Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Soru 8. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 9. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 10. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 11. Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

Soru 12. Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 13. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 14. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Yetişkin -------- Bebek

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan hastaya uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur?

Soru 17. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

Soru 18. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?


Soru 19. Şekilde iki yönlü ve üç şeritli kara yolu bölümünde seyreden araçlar görülmektedir.Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır?

Soru 20. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Soru 21. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 23. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir?

Soru 24. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

Soru 25. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 26. “Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi motorun tam güç verecek şekilde çalışma sıcaklığında kalmasını sağlar?

Soru 28. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Soru 30. Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.

Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?

Soru 31. Sinyal verildiğinde, gösterge panelindeki sinyal lambası ikaz ışığı çok sık yanıp sönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 32. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 33. Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan
parçaya - - - - denir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Soru 34. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Soru 36. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?

Soru 38. I- Tam gazdan kaçınmak

II- Ani hızlanmalardan kaçınmak

III- Aynı vitesle uzun zaman gitmekten kaçınmak

"Motor Alıştırma Periyodu" olarak adlandırılan rodaj döneminde, yukarıdakilerden hangilerine dikkat edilmelidir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 40. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

Soru 41. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 42. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 43. I- Arkadan çarpma

II- Kırmızı ışıkta geçme

III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?

Soru 44. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması, aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir?

Soru 45. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 46. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Soru 49. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

User Details