Ehliyet Sınavı Hazırlık

Eylül Ayı Sınav-16 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 2. Hangisi aracın istenilen yöne kolay ve zahmetsiz yönlendirilmesini sağlar?

Soru 3. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir?

Soru 4. Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Soru 5. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Soru 8. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Soru 9. 1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 10. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Soru 13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 14. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

Soru 17. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?

Soru 18. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

Soru 19. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Soru 20. Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

Soru 21. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 22. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

Soru 24. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 25. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 26. Ülkemizde en çok bağışlanarak nakli yapılabilen doku aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27. Araçlarda hava filtresi kirli ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 28. Aracın gelecekteki performansı için motorun alıştırılması (rodaj) sürecinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 29. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 33. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 34. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Soru 36. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 37. I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme

Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?

Soru 38. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 39. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 40. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Soru 41. Araçta sigorta yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?

Soru 42. Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 43. Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.


Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?

Soru 44. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 45. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

Soru 46. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 47. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Soru 49. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 50. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

User Details