Ehliyet Sınavı Hazırlık

Eylül Ayı Sınav-22 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 3. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 4. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 5. Üzerinde yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

Soru 6. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

Soru 7. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

Soru 8. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 9. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 10. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 12. • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

Soru 14. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 15. Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 18. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Soru 21. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 22. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 23. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 24. Seyir hâlinde iken sürekli yarım debriyaj yapılması durumunda aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 25. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?

Soru 28. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

Soru 30. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Soru 31. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 32. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 33. I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Soru 34. Şekildeki taşıtların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?

Soru 35. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?

Soru 36. Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 37. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

Soru 39. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Soru 41. I- Alkol veya madde bağımlılığı
II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik
III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Soru 42. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

Soru 43. Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 45.  I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

Soru 46. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?

Soru 47. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 48. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi araç lastiklerinin görevlerinden değildir?

User Details