Ehliyet Sınavı Hazırlık

Eylül Ayı Sınav-24 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?

Soru 3. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Soru 4. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

Soru 6. I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

Soru 7. Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

Soru 9. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Soru 10. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

Soru 11. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir?

Soru 13. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır?

Soru 17. Buji kablolarından biri çıkmış ise motor nasıl çalışır?

Soru 18. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi motorun harareti yükseldiğinde yapılması gereken işlemlerdendir?

Soru 20. Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 22. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 24. I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Soru 25. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?

Soru 27. • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

Soru 28. Araçlarda rot ayarının yapılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?

Soru 30. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

Soru 31. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 33. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Soru 34. Demir yolu (hemzemin) geçidinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

Soru 36. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 37. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 38. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 39. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 41. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

Soru 43. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardandır?

Soru 45. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 46. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 47. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

Soru 48. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Soru 49. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

Soru 50. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

User Details