Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-10 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

Soru 2. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 3. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 4. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 5. Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Soru 6. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 7. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 8. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Soru 10. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Soru 11. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması, aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklanır?

Soru 12. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Soru 13. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Soru 14. Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

Soru 16. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

Soru 19. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

Soru 20. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Soru 21. Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 22. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 26. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

Soru 28. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 29. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. "Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."

Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

Soru 31. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 32. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

Soru 33. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

Soru 34. Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

Soru 36. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 37. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 38. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 39. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Soru 41. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 42. "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

Soru 44. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 45. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

Soru 46. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?

Soru 47. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 48. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir?

Soru 50. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

User Details