Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-16 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 2. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 3. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 4. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 6. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

Soru 7. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 8. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Soru 10. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Soru 13. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 15. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 17. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

Soru 18. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 19. Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 21. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Soru 23. Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 25. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 27. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

Soru 28. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Soru 30. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 31. Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 33. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

Soru 34. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 36. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

Soru 37. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 39. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 42. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Soru 43. I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 45. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 46. • Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 47. Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 48. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

Soru 49. Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

Soru 50. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

User Details