Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-25 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 2. Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 3. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Soru 5. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Soru 6. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 7. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 10. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 11. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 12. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 13. Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14. Kara Yolları Trafik Kanununa göre “M,A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir?

Soru 15. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 16. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 17. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

Soru 18. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Soru 19. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?

Soru 20. I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Soru 21. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 22. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 23. Trafik zabıtası veya yetkililerce Kanunda ve yönetmelikte belirtilen hâllerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Soru 24. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

Soru 25. I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

Soru 26. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

Soru 27. Aksine bir durum yoksa yerleşim yeri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 28. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Soru 29. Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

Soru 31. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Soru 33. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Soru 34. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 35. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Soru 37. • Kırmızı ışık yanması
• Yolun trafiğe kapanması
• Yetkililerin dur işareti vermesi

Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?

Soru 38. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

Soru 40. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin parçası değildir?

Soru 42. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 43. I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

Soru 45. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Soru 47. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 48. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Soru 49. Akünün iki kutup başına, aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 50. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?

User Details