Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-27 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

Soru 2. Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Soru 3. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 5. Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?

Soru 6. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Soru 8. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Soru 9. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

Soru 10. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Soru 14. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden kara yolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir?

Soru 15. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik süre içinde devamlı olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

Soru 16. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 18. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 19. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi “köprü yaklaşımı” levhasıdır?

Soru 21. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 22. Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir?

I- Sağa dönüş
II- Sola dönüş
III- Aynı yönde ilerleme

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Soru 24. I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 25. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 26. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 27. I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

Soru 28. Şekildeki kara yolu üzerine çizilmiş yatay işaretlemelere göre 1 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?

Soru 29. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

Soru 30. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

Soru 32. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

 

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 33. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?

Soru 35. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 36. I- Arkadan çarpma

II- Kırmızı ışıkta geçme

III- Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusur sayılır?

Soru 37. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 39. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 40. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi motora ilk hareketi verir?

Soru 43. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

Soru 44. Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?

Soru 45. Şekle göre araçların ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 46. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 49. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

User Details