Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-30 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 2. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 4. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Soru 5. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 7. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

Soru 8. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 9. I- İtfaiye araçları
II- Toplu taşıma araçları
III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler?

Soru 11. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 12. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 13. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 14. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 15. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Soru 16. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 18. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Soru 20. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir?

Soru 21. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Soru 23.  I- Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler

II- Motorlu bisiklet ve motosikletler

III- Traktör ve iş makineleri

IV- Otomobiller

Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?

Soru 24. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?

Soru 27. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

Soru 28. Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 31. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?

Soru 32. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 33. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 34. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 35. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

Soru 36. Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

Soru 37. “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

Soru 38. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 40. Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir?

Soru 43. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 44. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 45. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

Soru 48. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

Soru 50. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

User Details