Ehliyet Sınavı Hazırlık

Mayıs Ayı Sınav-8 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 2. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 3. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 4. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Soru 5. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Soru 6. "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 7. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

Soru 9. Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

Soru 10. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 11. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 12. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Soru 13. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 15. Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?

Soru 17. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 18. I- Aracının yük ve teknik özelliğine

II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 

Soru 19. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 20. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 21. Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

Soru 22. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Soru 24. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.

Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir?

Soru 25. Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?

Soru 26. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

Soru 27. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

Soru 28. I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi motorun sarsıntılı çalışmasına sebep olur?

Soru 32. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 34. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Soru 35. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri en aza indirmek üzere tasarlanmış olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilenlerden hangilerinin kullanması zorunludur?

I- Motosiklet yolcuları
II- Motosiklet sürücüleri
III- Motorlu bisiklet yolcuları
IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 38. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 39. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 40. Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 41. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 43. • Park probleminin artması
• Çevrenin bozulması ve kirlilik
• Yakıt tüketiminin artması ve israf
• Aracın yıpranması ve ömrünün azalması
• Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası

Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?

Soru 44. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 45. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

Soru 46. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 47. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Soru 49. Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?

Soru 50. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

User Details