Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-1 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 2. Yanmış gazları, yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

Soru 5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?

Soru 6.  I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

Soru 7. Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

Soru 8. Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 9. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Soru 10. Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?

Soru 11. Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

Soru 12. Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 13. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

Soru 14. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 16. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?

Soru 17. Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

Soru 18. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 19. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 20. •  Bulantı ve kusma olması    

•  Burun ve kulaktan kan gelmesi    

•  Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

Soru 21. Araçta el freninin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 23. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

Soru 24. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Soru 25. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

Soru 30. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

Soru 32. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

Soru 33. Okul taşıtının arkasındaki DUR ışığı hangi hâllerde yakılır?

Soru 34. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 35. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Soru 36. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

Soru 38. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Soru 39. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 40. Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

Soru 42. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

Soru 43. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Soru 44. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 45. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Soru 46. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Soru 47. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 48. Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 49. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 50. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

User Details