Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

Soru 2. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 3. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Soru 4. Rentek manevrası;

I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 6. I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak

Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 9. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 10. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 11. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 12. Resimdeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Soru 13. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 14. I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Soru 16. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

Soru 18. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Soru 20. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 21. Donma vakalarında aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

Soru 24. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Soru 26. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

Soru 28. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I. Sola dönüş lambasını yakmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Dar bir kavisle dönmeli

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

Soru 30. Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

Soru 33. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 34. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 35. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

Soru 36. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 37. Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Soru 38. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Soru 39. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 41. Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 42. Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 43. Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 44. Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Soru 46. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 47. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

Soru 48. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Soru 49. Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerden hangisinde yürümesi zorunludur?

Soru 50. 1. Işıklı trafik işaret cihazı

2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri

3. Trafik görevlisi

Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır?

User Details