Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-25 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Soru 4. Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

Soru 7. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 9. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 11. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 12. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:    

•  Lastik patlaması    

•  Kusurlu rot    

•  Aks kırılması    

•  Kusurlu fren

Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?

Soru 13. Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Soru 14. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

Soru 15. 1-Sürücü belgesi
2-Mali zorunluluk sigortası
3-Trafik belgesi
4-Geçerli egzoz muayenesi

Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?

Soru 16. I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Soru 18. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Soru 19. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 21. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 22. 90 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez?

Soru 24. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Soru 25. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

Soru 28. Aydınlatma sisteminde kullanılan ampuller sık sık patlıyor ise muhtemel arıza nedir?

Soru 29. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "B" neyi ifade etmektedir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

Soru 31. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 32. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Soru 33. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 34. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 35. ABS fren sistemi frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önler. Buna göre ABS fren sistemi, frenleme sırasında aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir?

Soru 38. Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

Soru 39. Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 40. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 41. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Soru 42. İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?

Soru 43. Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?

Soru 44. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 45. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 46. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

Soru 48. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

User Details