Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-26 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 2. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 3. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Soru 5. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

Soru 6. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

Soru 7. "Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?

Soru 10. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 11. Suni solunum uygulamaları öncesinde yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Soru 14. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 15. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 19. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 20. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Soru 21. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

Soru 22. Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 23. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 25. Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Soru 27. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 28. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklamaktadır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Soru 31. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Soru 32. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Soru 36. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Soru 39. “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?

Soru 41. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır.

 

Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 43. Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 44. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik adabına uymayan tavırlara örnek değildir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

Soru 49. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 50. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

User Details