Ehliyet Sınavı Hazırlık

Kasım Ayı Sınav-5 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

Soru 2. Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.

Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?

Soru 3. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 4. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

 

Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 5. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

Soru 6. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 8. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

Soru 9. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 10. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Soru 11. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz.

Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?

Soru 12. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 13. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

Soru 14. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 15. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 17. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 18. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli  gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 19. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

Soru 21. Araçta kontak anahtarının görevi nedir?

Soru 22. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Soru 23. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 24. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Soru 25. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 26. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 27. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 28. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

Soru 29. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

Soru 31. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 32. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 34. • Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması

• Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

• Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 35. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 36. Aracın motorunda başlayan bir yangını, yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 38. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Soru 40. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 42. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

Soru 43. I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir.

II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir.

III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir.

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 45. Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 46. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Soru 48. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Soru 49. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolun taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 50. Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?

User Details