Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Kasım Ayı Sınav-24 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Soru 3. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 4. Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 6. I- Motor soğutma suyunun eksilmesi 

II- Devridaim pompası kayışının kopması

III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması

Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Soru 7. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 8. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 10. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 11. Frenleri sağlam olan arızalı araç ile çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 13. Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

Soru 14. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

Soru 16. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Soru 17. Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise, öncelikle yapılması gereken nedir?

Soru 18. • Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı
• İş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti

Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler, aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler?

Soru 19. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

Soru 20. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Soru 22. Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?

Soru 23. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?

Soru 24. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?

Soru 25. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Soru 26. "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Soru 27. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 28. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

Soru 29. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Soru 31. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Soru 33. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

Soru 35. "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur?

Soru 37. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Soru 38. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Soru 39. Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Soru 40. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

Soru 41. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


Soru 42. Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı (dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

Soru 43. Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Soru 44. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

Soru 46. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 47. Hava filtresinin kirli olması motorun çalışmasını nasıl etkiler?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?

Soru 49. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 50. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

User Details