Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Kasım Ayı Sınav-5 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

Soru 4. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 5. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 6. I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Soru 7. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 8. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 10. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 11. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

Soru 13. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 14. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?


Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Soru 16. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

Soru 17. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Soru 18. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

Soru 21. Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Soru 22. I- Solunum kontrolü

II- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması

III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)

Bilinci kapalı olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 24. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 25. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

Soru 26. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

Soru 27. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

Soru 28. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 29. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

Soru 30. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Soru 31. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

Soru 33. I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 34. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

Soru 35. Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

Soru 36. "Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır."

Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi enjektörlere sırası ile basınçlı motorin gönderir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 39. I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Soru 40. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 41. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

Soru 42. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

Soru 43. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 44. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 45. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?

 

Soru 48. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

Soru 49. Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 50. "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

User Details