Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mart Ayı Sınav-11 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?

Soru 2. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

 

Soru 3. • Gereksiz yere korna çalınması
• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?

Soru 4. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?

Soru 5. Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Soru 7. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?

Soru 8. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 9. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 11. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

Soru 12. Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

Soru 13. I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma

Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

Soru 14. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

Soru 16. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 17. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 18. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 19. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 20. Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 21. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 22. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 24. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Soru 25. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

Soru 26. Araç üzerinde bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 27. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 28. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 30. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 32. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 33. Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?

Soru 34. Trafikte bulunanları uyarmak için, şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının rengi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?

Soru 37. •  Bulantı ve kusma olması    

•  Burun ve kulaktan kan gelmesi    

•  Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması

Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?

Soru 38. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 39. Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

Soru 40. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 41. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 42. Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

Soru 43. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi kavrama (debriyaj) sisteminin görevidir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi arızalı aracı başka bir araç çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?

Soru 46. İnsan faktörünün kazalarda oynadığı rolü belirlemek ve araştırma bulgularından yola çıkarak, kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek aşağıdakilerden hangisinin alanına girer?

Soru 47. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?

Soru 49. Hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 50. Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

User Details