Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mayıs Ayı Sınav-29 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 2. I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?

Soru 4. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?

Soru 5. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

Soru 6. Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?

Soru 7. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

Soru 9. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 10. Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Soru 11. Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 13. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 14. Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir?

Soru 15. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 16. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 19. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 21. I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

Soru 22. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 23. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 24. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Soru 25. Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?

Soru 26. Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 27. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa aşağıdakilerden hangisi arızalanır?

Soru 28. I- Reflektör
II- İlk yardım çantası
III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Soru 29. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir?

Soru 30. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Soru 31. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 32. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 33. Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

Soru 34. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 37. Şekle göre 2 nolu araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 38. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 39. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Soru 40. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?

Soru 42. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?

Soru 45. Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Soru 46. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?

Soru 47. Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?

Soru 49. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Soru 50. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

User Details