Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Mayıs Ayı Sınav-6 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Vantilatör kayışı aşağıdakilerden hangisine hareket iletir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Soru 3. Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

Soru 4. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Soru 5. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.

Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 6. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi yakıt içerisindeki yabancı maddeleri temizleyen elemandır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 9. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?

Soru 10. I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 12. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

Soru 13. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

Soru 15. Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 16. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 17. Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Soru 19. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre su eklemeden önce aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

Soru 21. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 22. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

Soru 24. • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptir.

• Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.

• Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Soru 27. Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

Soru 28. Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?

Soru 29. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?

 

Soru 30. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

Soru 31. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

Soru 32. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 33. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 34. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

Soru 37. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?

Soru 38. Güneş çarpması sonucu görülen ateş yükselmesinden ilk önce hangi organ hücreleri olumsuz olarak etkilenir?

Soru 39. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

Soru 41. Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır?

Soru 42. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 43. • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.

• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D)- yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

Soru 45. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir.
II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar.

Yukarıda kanamalarla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

Soru 46. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

Soru 47. Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

Soru 48. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir?

Soru 50. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

User Details