Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Ocak Ayı Sınav-8 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 3. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

Soru 6. Araç hareket hâlindeyken, kontak kapatılmamalı veya kontak anahtarı kontaktan çıkartılmamalıdır. Buna rağmen kontak anahtarı kontaktan çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 7. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi silindire giren havayı temizler?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Soru 12. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

Soru 13. Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 14. “Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 15. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Soru 16. Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 19. Araç ışıklarının kullanılması kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 20. I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 21.  I- Korkutmak veya şaşırtmak

II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

III- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek

Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

Soru 22. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 23. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Soru 24. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 26. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

Soru 27. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

Soru 28. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Soru 29. Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 30. Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 31. Bebeklerde (0-12 ay) tek ilk yardımcı ile yapılan dış kalp masajı uygulanması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 32. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 33. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Soru 34. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 35. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?

Soru 36. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Soru 37. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 38. Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Soru 40. Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?

Soru 41. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Soru 43. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Soru 45. Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?

Soru 46. Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. Yeni yönetmeliğe göre, C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 48. Gabari, araçların yüklü veya yüksüz uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir. Buna göre hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 49. Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

Soru 50. Şekle göre hangi numaralı şerit sürekli işgal edilemez?

User Details