Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Şubat Ayı Sınav-16 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Sürükleme yöntemleri;

I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 2. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 4. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

Soru 6. Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?

Soru 7. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 8. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Soru 9. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Soru 10. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 11. 70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 14. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 15. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Soru 16. Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 17. Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?

Soru 19. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 21. Motor yağ filtresi, hangi yağın temizlenmesinde kullanılır?

Soru 22. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 23. Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.

Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 25. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 26. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

Soru 27. Okul taşıtının arkasındaki “DUR” işaretinin yandığını gören sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 28. Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?

Soru 29. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Soru 30. I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Soru 31. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 32. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 33. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyel yağlarının azalması sonucu olur?

Soru 35. Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir?

Soru 37. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

Soru 38. • Buji

• Piston

• Silindir kapağı

Verilen parçalar aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 39. Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?

Soru 40. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?

Soru 42. Boyun omurlarında yaralanma olduğundan şüphelenilen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 43. Aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisi dörtlü flaşöre aittir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Soru 46. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?

Soru 49. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Soru 50. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

User Details