Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Şubat Ayı Sınav-17 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. İlk yardımcı, kaza yapan aracın içerisinden yaralıları çıkarmadan önce aşağıdakilerden hangisine özellikle dikkat etmelidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Soru 3. 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 5. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?

Soru 6. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı
II. Hızını azaltmalı
III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Soru 7. “Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması” Bak-DinleHisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

Soru 9. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 11. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, marşa basılıp motor çalıştığında sönmesi gerekir?

Soru 13. Araçta, yeni motorun alıştırılması (rodaj) döneminde aşağıdakilerden hangisine uyulmalıdır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?

Soru 15. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 17. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara, her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

Soru 18. Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 19. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

Soru 21. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

Soru 22. Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar?

Soru 24. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi egzoz gazından zehirlenen kişiye uygulanmaz?

Soru 27. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Soru 28. Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 30. Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki soğutma sisteminin görevidir?

Soru 32. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder?

Soru 33. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Soru 35. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 36. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 37. I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

Soru 38. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 39. Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 40. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41. Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 42. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?

Soru 44. Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 45. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

Soru 47. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

Soru 48. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

Soru 49. Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Soru 50. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

User Details