Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Şubat Ayı Sınav-18 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 2. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 3. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Soru 4. I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

Soru 5. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Soru 6. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Soru 7. I- İlk Yardım Bilgisi

II- Trafik ve Çevre Bilgisi

III- Motor ve Araç Tekniği Bilgisi

IV- Trafik Adabı

Yukarıdakilerden hangileri, sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

Soru 9. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

Soru 11. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Soru 14. Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Soru 15. Kara yollarında gerekli düzenleme ve işaretlemeleri aşağıdakilerden hangisi yapar?

Soru 16. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 17. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Soru 18. Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?

Soru 19. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 20. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 21. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

Soru 22. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 23. Kavrama (debriyaj) sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar?

Soru 24. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur?

Soru 26. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Soru 27. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 28. I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması

II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması

III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması

Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Soru 29. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?

Soru 30. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 31. I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri

II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri

III- Görüş alanları dışında kalan yerler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları

Duraklanan ve park edilen yerden çıkılırken sürücülerin yukarıdakilerden hangilerini yapmaları zorunludur?

Soru 32. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 33. Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. Akü üzerinde bulunan kontrol gözünde, akü şarjının iyi durumda olduğunu gösteren renk hangisidir?

Soru 35. Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

Soru 37. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 38. Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 39. Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Soru 40. Yapılan en son değişikliklerle birlikte 1 yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün, sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır.

1 yıl içerisinde 3-6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin, sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün ini geri alınır?

Soru 41. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 42. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

Soru 43. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

Soru 44. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Soru 47. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 49. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?

User Details