Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Şubat Ayı Sınav-23 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

Soru 6. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 7. Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Soru 8. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek, içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

Soru 10. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 12. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 13. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 14. I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

Soru 15. Aksine bir işaret yoksa, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 16. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

Soru 17. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?

Soru 20. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Soru 21. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Soru 23. I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 24. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 25. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 26. Araçta, uzun farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

Soru 27. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 28. Motordaki yağ basıncını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıdakilerden hangisine olumlu katkı sağlar?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Soru 32. Hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

Soru 33. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 34. Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Soru 36. Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır?

Soru 37. Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 38. I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler

Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 40. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Soru 42. Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 43. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

Soru 44. Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?

Soru 45. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

Soru 47. Trafik kazası geçiren kişiler:

I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. 

II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

Soru 49. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 50. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

User Details