Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Şubat Ayı Sınav-25 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 2. Taşıtlardaki emniyet kemerinin kullanılması konusunda Cem, Gülnur ve Alper aşağıdaki gibi düşünmektedirler.

Buna göre hangisinin düşüncesi doğrudur?

Soru 3. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan araç resimleri verilmiştir.


Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisinde; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Soru 4. Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

Soru 5. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 6. Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?

Soru 7. "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

Soru 9. I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Soru 11. Yetişkinlerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Soru 12. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi frenleme esnasında fren pedalının titremesine neden olur?

Soru 15. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

Soru 16. Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?

Soru 17. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

Soru 18. Şekildeki banketli yoldan geceleyin faydalanmak isteyen yayanın, aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 19. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 20. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

Soru 21. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 22. Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

Soru 23. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?


Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 25. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur?

Soru 27. Taşıtlarda kullanılan “Kararmalı Dikiz Aynaları” ışık huzmesi karşısında otomatik olarak koyulaşırlar. Bu sistemin sürücüye sağladığı avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28. Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

Soru 29. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 30. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir.

Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

Soru 31. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 32. Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

Soru 33. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Soru 35. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 36. I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 37. Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar, aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler?

Soru 39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 40. I. Maddi hasar tespiti yapmak

II. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

III. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak

IV. Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek

Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler?

Soru 41. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

Soru 42. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Soru 43. "Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir."

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 44. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler?

Soru 45. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?

Soru 48. Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Soru 50. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

User Details