Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Şubat Ayı Sınav-27 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?

Soru 2. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

Soru 5. Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 6. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 7. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 8. Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?

Soru 9. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?

Soru 10. "İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır."

Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda yokuş çıkan aracın sürücüsü inen aracın geçişini kolaylaştırması ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

Soru 12. Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 13. Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 14. Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

Soru 15. Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 16. Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Soru 17. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Soru 18. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 20. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 21. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Soru 24. 2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?

Soru 25. I- Yol durumu

II- Hava koşulları

III- Kişisel kullanım farkları

Yukarıdakilerden hangileri, bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındandır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

Soru 27. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 29. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 30. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

Soru 31. Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.

Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?

Soru 32. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 33. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

Soru 34. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Soru 36. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 37. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?

Soru 40. Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Soru 42. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 43. I. Jant kapağı çıkartılır.
II. Kriko ile araç kaldırılır.
III. Bijon somunları sökülür.
IV. Bijon somunları gevşetilir.
V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

Soru 44. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp, korna da çalmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

Soru 46. Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Soru 47. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?

Soru 49. Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.

Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?

Soru 50. Radyatöre konulacak su, peteklerin neresinde olmalıdır?

User Details