Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Temmuz Ayı Sınav-20 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir?

Soru 2. Su soğutmalı motorlarda, soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 4. I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 5. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 6. Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?

Soru 7. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

Soru 8. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

Soru 9. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

Soru 10. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 12. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Soru 14. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

Soru 15. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

Soru 17. Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 19. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilir?

Soru 20. I- Hafif para cezası

II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması

III- Araç kullanmaktan men cezası

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? 

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Soru 23. Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

Soru 24. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?

Soru 25. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 26. Aracın ön tekerleklerinde balanssızlık varsa, bu durum aracı kullanan kişiye nasıl yansır?

Soru 27. Yerleşim yeri içindeki yollarda, aksine bir işaret yoksa, minibüs, otobüs ve kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir?

Soru 28. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Soru 29. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Soru 30. • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
• Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
• Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Soru 31. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 33. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 34. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 38. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

Soru 39. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 40. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Soru 41. Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

Soru 43. Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 45. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, mavi renkte yanması sürücüye neyi bildirir?

Soru 46. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Soru 47. Seyir esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?

Soru 48. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 50. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?

User Details