Ehliyet Sınavı Hazırlık

2021 Temmuz Ayı Sınav-22 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?

Soru 3. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 4. Şekildeki aracın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur?

Soru 6. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

Soru 7. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

 

Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 8. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?

Soru 9. Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 10. I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması

II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması

III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 11. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi “park etme” kuralıdır?

Soru 13. Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sisteme ait bir organdır?

Soru 14. • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
• Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek

Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir?

Soru 15. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 16. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

Soru 17. Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 18. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 19. I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

Soru 20. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 21. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 22. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 23. Kamyon, kamyonet ve römorklarda, kısa mesafelerde işçi taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir?

Soru 25. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

Soru 28. Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Soru 29. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 30. Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

Soru 31. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 32. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?

Soru 34. Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 35. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?

Soru 36. Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.

Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Soru 37. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

Soru 39. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 40. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

Soru 41. Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 45. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 46. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur?

Soru 47. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?

Soru 48. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Soru 50. Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?

User Details