Ehliyet Sınavı Hazırlık

Nisan Ayı Sınav-18 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

Soru 3. Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır?

Soru 4. Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?

Soru 5. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 7. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?

Soru 9. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 11. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Soru 13. Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Soru 14. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Soru 15. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

 

Soru 16. 1- Hız azaltılır.

2- İşaret verilir.

3- Dar kavisle dönülür.

4- Sağ şeride girilir.  

Sağa dönmek isteyen sürücü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

Soru 17. Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Soru 18. İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?

Soru 19. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 22. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?

Soru 23. I- Kanın oksijen taşımasının engellenmesi

II- Fiziksel aktivitenin artması

III- Boğucu etki yapması

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde yukarıdakilerden hangilerinin olması beklenir?

Soru 24. Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

Soru 25. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan trafik kazası sebebidir?

Soru 27. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Soru 28. Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 29. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Soru 30. Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 31. Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 32. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 33. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

Soru 34. Kimyasal madde yanıklarında yapılacak ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

Soru 36. Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Soru 38. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 39. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Soru 40. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

Soru 41. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 43. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Soru 44. Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

Soru 45. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir?

Soru 46. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

Soru 49. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

Soru 50. Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen  1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?

User Details