Ehliyet Sınavı Hazırlık

Nisan Ayı Sınav-2 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 2. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?

Soru 4. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

Soru 5. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

I. İtfaiye
II. Sivil Savunma aracı
III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç
IV. Doğru geçecek araç

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

Soru 7. Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 8. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 9. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

Soru 10. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Soru 13. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 14. I- El freninin çekilmesi
II- Kontağın kapatılması
III- LPG'li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?

Soru 16. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

Soru 17. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 18. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 19. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 20. Karlı veya buzlu yollarda aracın hangi lastiklerine zincir takılması uygundur?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Soru 22. Soğutma sistemindeki termostat, aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar?

Soru 23. Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?

Soru 24. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Soru 26. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 27. İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 28. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

Soru 29. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?

Soru 30. I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.

Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Soru 31. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

Soru 32. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

Soru 33. • İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir.
• Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.

Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir?

Soru 34. Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Soru 36. Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 37. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

Soru 38. Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?

Soru 39. I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 40. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 41. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 42. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 43. I. Sıkan giysiler gevşetilir.

II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.

III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.

IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 44. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

Soru 45. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 46. Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur?

Soru 48. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

Soru 50. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

User Details