Ehliyet Sınavı Hazırlık

Nisan Ayı Sınav-23 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

Soru 2. Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Soru 3. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

Soru 4. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Soru 5. I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.

II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 6. Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?

Soru 8. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?

Soru 10. • Aracın hızı azaltılır.
• En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
• Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?

Soru 11. Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenmeye ne denir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 13. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?

Soru 14. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 17. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı
II- Hızını azaltmalı
III- Geniş bir kavisle dönmeli

Soru 18. Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?

Soru 19. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 20. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 21. Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

Soru 22. Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur?

Soru 23. - - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 24. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 25. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

Soru 28. Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 29. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Soru 30. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Soru 31. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 32. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 33. I. Dikkatin dağılması
II. Kural ihlallerinin artması
III. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması

Verilenlerden hangilerinin, trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?

Soru 36. Motorun silindirlerini oluşturan ana gövdeye ne ad verilir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Soru 39. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Soru 40. Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 41. • Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
• Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Soru 42. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 43. Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?

Soru 45. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır?

Soru 46. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Soru 47. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Soru 48. Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 49. I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?

Soru 50. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

User Details