Ehliyet Sınavı Hazırlık

Nisan Ayı Sınav-4 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?

Soru 2. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır?

Soru 4. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 6. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

• Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.
• Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.
• Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

Soru 7. I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir?

Soru 9. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 10. Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 12. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 13. I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

Soru 14. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 15. Akü başka akü ile takviye yapılacaksa kutup başları nasıl bağlanır?

Soru 16. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

Soru 17. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 18. Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Soru 19. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Soru 21. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

 

Egzoz zamanı Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 22. Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

Soru 24. Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir.

Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisine koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur?

Soru 27. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

Soru 28. Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Soru 29. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Soru 31. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

Soru 32. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır?

Soru 34. Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

Soru 37. Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 38. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 39. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Soru 40. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Soru 42. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?

Soru 43. “Holger-Nielsen (sırttan bastırma)” metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Soru 44. Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Soru 45. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?

Soru 46. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Soru 47. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

Soru 48. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

Soru 49. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?

Soru 50. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

User Details