Ehliyet Sınavı Hazırlık

Nisan Ayı Sınav-5 Ehliyet sınavı hazırlık ekibi tarafından e-sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?

Soru 2. •  Hastanın serin yere alınması

•  Su ve tuz kaybının giderilmesi için hastaya meyve suyu ve tuzlu ayran içirilmesi

Yukarıdaki ilkyardım uygulamaları hangi durumda yapılır?

Soru 3. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

Soru 4. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Soru 5. Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

Soru 6. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen motor soğutma sistemi parçasının adı nedir?

Soru 7. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 8. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Soru 9. Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir.

Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Soru 10. Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?

Soru 11. Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 13. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

Soru 14. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 15. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;

I. Bebeklerde kol atardamarından,

II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Soru 17. I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları

Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 19. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 20. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

Soru 21. Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

Soru 22. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?

Soru 24. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 25. Şekildeki 1 numaralı araç 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Soru 26. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

Soru 27. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 28. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

Soru 29. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?

Soru 30. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 31. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Soru 32. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir?

Soru 34. I- Çekme halatı

II- Pense, tornavida

III- Kriko, bijon anahtarı

IV- Bir çift patinaj zinciri

Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?

Soru 35. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 36. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?

Soru 37. I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 38. Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.

Buna göre, hangi zamanda sadece hava pistonla sıkıştırılır?

Soru 39. Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?

Soru 40. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Soru 41. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

Soru 42. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 44. Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 45. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

Soru 46. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Soru 47. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?

Soru 48. Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 49. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

Soru 50. I. Aşınmayı azaltmak
II. Sürtünmeyi azaltmak
III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

User Details