Ehliyet deneme sınavı 1(Çözümlü)

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Soru 2. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

Soru 4. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Soru 5. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 6. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Soru 9. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

Soru 11. Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

Soru 12. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

Soru 14. Verilen şekle göre hangi madde hızlanma şeridini temsil eder?

Soru 15. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 16. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?

Soru 17. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 18. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

Soru 22. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

Soru 23. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Soru 24. Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Soru 25. Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

Soru 26. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

Soru 27. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

Soru 28. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Soru 29. Şekle göre, araç sürücüsünün hangisini yapması yasaktır?


Soru 30. Yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 31. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

Soru 32. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

Soru 33. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

Soru 34. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 35. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

Soru 36. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

Soru 37. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 38. Taşıt yolu üzerinde çizilen çizgilerden hangileri yaya geçidini ifade etmez?

Soru 39. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

Soru 40. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

Soru 45. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 47. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 49. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Soru 50. Araç seyir halindeyken gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

User Details