Ehliyet deneme sınavı 1(Çözümlü)

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A) Omurga kırığı olan

B) Kaburga kırığı olan

C) 1. derece yanığı olan

D) Kolunda yara ve kırık olan

Soru 2. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması

B) Araç çalışır vaziyette iken yaralıların hemen oradan uzaklaştırılması

C) Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması

D) İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi

Soru 3. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak

B) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak

C) Omuz üzerine baskı uygulamak

D) Kanayan yere tentürdiyot uygulamak

Soru 4. Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 5. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Atardamarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır.

B) Toplardamarlar genel de cilde yani yüzeye yakındır.

C) Kılcal damarlardaki kanama hayati tehlike arz etmez.

D) Toplardamar kanamalarında kan koyu renkli olur.

Soru 6. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?

A) Hemen Tıbbi yardım istenmesi

B) Yaralının hemen hastaneye taşınması

C) Yaralının hemen araçtan çıkarılması

D) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?

A) Göz bebeklerinin küçülmesi

B) Kişinin aktif ve huzursuz olması

C) Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması

D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak

B) Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak

C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak

D) Kanayan damarın üzerine bastırmak

Soru 9. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması

B) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi

C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması

D) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir?

A) Deride kızarıklık

B) Vücut sıcaklığının artması

C) Solunumun aniden derinleşmesi

D) Nabzın süratli ve zayıf olması

Soru 11. Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

A) Kuru pamukla

B) Atel ile

C) Kuru ve temiz bez ile

D) Islak, temiz sargı beziyle

Soru 12. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

A) Kafatası eklemlerinde

B) Hareketli eklem yerlerinde

C) Kısa kemiğin ortasında

D) Uzun kemiğin ortasında

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC' si aşamalarından değildir?

A) Kazazede nefes alabiliyor mu?

B) Kazazede kalp atımı normal mi?

C) Kazazede nabız sayısı normal mi?

D) Kazazede de kızarıklık var mı?

Soru 14. Verilen şekle göre hangi madde hızlanma şeridini temsil eder?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Soru 15. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dar yoldan önce 1 numaralı araç geçmelidir.

B) 1 numaralı araç 2 numaralı araca yol vermelidir.

C) 1 numaralı araç sürücüsü 2 numaralı araç sürücüsünü ikaz edip durdurmalıdır.

D) 2 numaralı araç geri gitmelidir.

Soru 16. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi "durma" örneğidir?

A) 5 dakikadan fazla beklemek

B) 5 dakikadan az beklemek

C) Yük yüklemek veya boşaltmak

D) Yolun kapalı olması durumunda beklemek

Soru 17. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

B) 1 numaralı aracın dönüşünü tamamlaması

C) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçmesini beklemesi

D) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi

Soru 18. Şekle göre hangi şerit sadece sollama yapılırken kullanılır?

A) Banketler

B) 1 Numaralı şerit

C) 2 Numaralı şerit

D) Orta Şerit

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi 2 yönlü trafik işaretidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir?

A) Trafik ışıkları

B) Trafik görevlisi

C) Yer işaretleri

D) Trafik levhaları

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

A) İl Belediye Başkanlığı

B) Emniyet Genel Müdürlüğü

C) Karayolları Genel Müdürlüğü

D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Soru 22. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?

A) Gabari

B) Azami toplam ağırlık

C) Taşıma sınırı (Kapasite)

D) Yüklü ağırlık

Soru 23. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

A) 30 gün

B) 3 ay

C) 6 ay

D) 2 yıl

Soru 24. Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

A) Yalnız I

B) I - II

C) II - III

D) I - II - III

Soru 25. Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?

A) 2 - 3 - 4 - 1

B) 3 - 4 - 1 - 2

C) 1 - 3 - 4 - 2

D) 4 - 1 - 2 - 3

Soru 26. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A) Sürücünün hemen yanında

B) Arka camın önünde

C) Torpido gözünde

D) Arka bagajda

Soru 27. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?

A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.

B) Öndeki araca arkadan çarpmak.

C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.

D) Takip mesafesine uymamak.

Soru 28. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.

B) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.

C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.

D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.

Soru 29. Şekle göre, araç sürücüsünün hangisini yapması yasaktır?


A) Aynı yönde seyretmesi

B) Sağa dönüş yapması

C) Sola dönüş yapması

D) Kavşağa yaklaşırken hızını azaltması

Soru 30. Yeterince aydınlatılmamış tünellerde hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Acil uyarı ışıklarının

B) Sis ışıklarının

C) Uzağı gösteren ışıkların

D) Yakını gösteren ışıkların

Soru 31. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

A) Noter satış belgesinin

B) Kasko belgesinin

C) Trafik belgesinin

D) Kara yolu uygunluk belgesinin

Soru 32. Şekildeki resme göre hangi aracın ilk geçiş hakkı vardır?

A) At arabası

B) Motosiklet

C) Otomobil

D) Kamyonet

Soru 33. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

A) Geçiş hakkı

B) Geçiş yolu

C) Geçiş kolaylığı

D) Geçiş üstünlüğü

Soru 34. Karayolunun sağına ve soluna koyulan trafik işaretinin anlamı nedir?

A) 200 metre sonra yol daralacaktır.

B) 200 metre sonra köprü var.

C) 200 metre ilerde kavşak var.

D) 200 metre ilerde demiryolu hemzemin geçit var.

Soru 35. Aksine bir işaret yoksa otomobiller için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınır saatte kaç km'dir?

A) 90

B) 100

C) 110

D) 120

Soru 36. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayene yapılması gerekmektedir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Soru 37. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Traktör park alanı.

B) Traktör çıkabileceğini

C) Traktörün giremeyeceğini.

D) Sadece traktörün girebileceği.

Soru 38. Taşıt yolu üzerinde çizilen çizgilerden hangileri yaya geçidini ifade etmez?

A) I-III

B) I-II

C) II-III

D) Yalnız III

Soru 39. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır?

A) 5

B) 15

C) 20

D) 30

Soru 40. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yerde oturtulması

B) Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması

C) Yolcuların, yüklerin üzerine oturtulması

D) Yüklerin bağlanması

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisinin bozuk olması ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısına sebep olur?

A) Buji ayarının

B) Rot ayarının

C) Avans ayarının

D) Rölanti ayarının

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir frenleme yapılamamasına neden olur?

A) Hidrolik yağı seviyesinin yüksek olması

B) Fren pedal boşluğunun az olması

C) Balataların ve fren sisteminin ıslanmış olması

D) Balans ayarının iyi olması

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

A) Endüksiyon bobini

B) Marş motoru

C) Distribütör

D) Alternatör

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?

A) Elektrolit kaçağı

B) Yağ kaçağı

C) Su kaçağı

D) Hidrolik yağ kaçağı

Soru 45. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

A) Antifriz

B) Motor yağı

C) Fren hidroliği

D) Motor soğutma suyu

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

A) Motorun çekişten düşmesi

B) Motorun hararet yapması

C) Akünün çabuk bitmesi

D) Motorun yağ yakması

Soru 47. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Camın patlamasını önlemek

B) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak

C) Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek

D) Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kışın araçların yakıt tüketimi yaza göre daha fazladır.

B) Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini artırır.

C) Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini artırır.

D) Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini artırır.

Soru 49. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını

B) Yakıt miktarını

C) Motor sıcaklığını

D) Motor devir sayısını

Soru 50. Araç seyir halindeyken gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

A) 

B)  

C) 

D)