Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 11

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?

Soru 2. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

Soru 3. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kalp masajı - Suni solunum

Soru 4. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

Soru 5. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?

Soru 6. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Soru 8. I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması
II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması
III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması

Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?

Soru 10. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

Soru 11. I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Soru 12. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Soru 13. Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir?

Soru 14. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

Soru 15. I. Yüksek devirde araç kullanılması

II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması

III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması

IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevlerindendir?

Soru 17. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?

Soru 19. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?


Soru 20. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aktarma organlarına güç veren hangisidir?

Soru 21. I. Akü şarjının azalması

II. Fren balatalarının azalması

III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Soru 22. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

Soru 23. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması
2- Dönüş işaretinin verilmesi
3- Dar bir kavisle dönülmesi
4- Sağ şeride girilmesi

Soru 24. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 26. Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

Soru 28. Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?

Soru 29. Freni bozuk aracın şekildeki gibi çekilmesi sırasında, çeken aracın saatteki hızı en fazla kaç kilometre olmalıdır?

Soru 30. I- Basıncı
II- Diş derinliği
III- Hasarlı olup olmadığı

Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu bağımlıları için söylenemez?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

Soru 33. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur?

Soru 34. Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.


Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

Soru 35. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 37. Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?

Soru 38. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 39. Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücüler nasıl hareket etmelidir?

Soru 40. Belirli araçların, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla, görev sırasında trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

Soru 41. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Soru 42. “Trafikte tekrar yoktur.” sözü ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

Soru 43. Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 44. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?

Soru 47. Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?

Soru 48. • Trafik işaretiyle yasaklanmış olan yerlerde

• Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içinde

• Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde

Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Soru 49. Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Soru 50. Tabloda çeşitli hızlara göre olması gereken en az takip mesafeleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

User Details