Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 18

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır?

Soru 3. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

Soru 4. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?

Soru 5. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 6. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?

Soru 8. Motor yağı kontrol edilirken yağ seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

Soru 9. I. LPG

II. Benzin

III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Soru 10. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 11. I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı

Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

Soru 12. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

Soru 13. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Soru 14. I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 15. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

Soru 16. Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 17. I- Soğukkanlılığını korumak

II- Her zaman tedbirli olmak

III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

Soru 18. Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

Soru 21. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

Soru 23. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?

Soru 25. Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında vites hangi konumda olmalıdır?

Soru 26. I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak

Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir?

Soru 28. Yeni yönetmeliklere göre; C ve D sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birini almak isteyenlerde, sırasıyla kaç yaşını bitirme şartı aranır?

Soru 29. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 30. Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Soru 32. Kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak, kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir?

Soru 34. Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 35. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?

Soru 36. Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 37. Aşağıdaki tabloya göre hangi seçenek kesinlikle söylenir?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

Soru 40. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Soru 41. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?

Soru 42. Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.

Sürücünün bu davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir?

Soru 43. Yeni yönetmeliklere göre: “CE” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?

Soru 44. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 45. Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 46. Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?

Soru 47. Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?

Soru 48. I- Akü kontrolü
II- Lastik kontrolü
III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Soru 49. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 50. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?

User Details