Ehliyet deneme sınavı 2

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Bilinç kaybının düzelmesini

B) Kalbin çalışmasını

C) Nefes vermesini

D) Nefes almasını

Soru 2. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

A) Şok

B) Beyin kanaması

C) Ayakta olan kanamalar

D) Ayak bileğinin burkulması

Soru 3. Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa dıştan uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?

A) Topuktan dize kadar

B) Dizden kalçaya kadar

C) Topuktan kalçaya kadar

D) Topuktan koltuk altına kadar

Soru 4. Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında,kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kasık iç kısmı

B) Bacak dış kısmı

C) Dizin ön üst kısmı

D) Karnın ön üst kısmı

Soru 5. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rentek manevrası

B) İtfaiyeci yöntemi

C) Heimlich manevrası

D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

Soru 6. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

A) Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak

B) Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak

C) Kırıklarda atel kullanmak

D) Açık yaraya dikiş atmak

Soru 7. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A) 10 dakika

B) 15 dakika

C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar

D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Soru 8. Omurga kırığı olan yaralılara aşağıdaki uygulamalardan hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Yaralıya dik oturur pozisyon verilir.

B) Uzun tahta atellerle vücut tespit edilir.

C) Yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılır.

D) Taşıma esnasında baş ve ayakların gergin olması sağlanır.

Soru 9. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır.

B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır.

C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır.

D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir.

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır?

A) Ölmüş olan

B) Ağır kanamalı olan

C) Ayağında kırık olan

D) Dirseğinde çıkık olan

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 3. derece yanıkların bir göstergesidir?

A) Derinin kuru ve ağrılı olması

B) Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması

C) Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması

D) Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması

Soru 12. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir?

A) Alt-çene pozisyonu

B) Koma pozisyonu

C) Şok pozisyonu

D) Baş-çene pozisyonu

Soru 13. Belediye sınırları içinde, kara yolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir?

A) Karayolu Trafik Güvenliği Kurulundan

B) Karayolları Genel Müdürlüğünden

C) Emniyet Genel Müdürlüğünden

D) Belediye Başkanlığından

Soru 14. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

B) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi

C) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

Soru 15. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.

B) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.

C) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.

D) Etkili şekilde korna çalmalıdır.

Soru 16. Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?

A) M (Motorlu Bisiklet)

B) A (Motosiklet)

C) B (Otomomobil)

D) D1 (Minibüs)

Soru 17. 1-Sürücü belgesi
2-Mali zorunluluk sigortası
3-Trafik belgesi
4-Geçerli egzoz muayenesi

Trafik polisinin istemesi halinde yukarıda verilenlerden hangisinin gösterilmesi zorunludur?

A) 1,2

B) 1,3

C) 2,4

D) Hepsi

Soru 18. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Hızın azaltılması

B) Öndeki aracın geçilmesi

C) Bariyer kapalı ise durulması

D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırı anlamına gelir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 21. 110 Km hızla giden bir aracın takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

A) 50

B) 55

C) 60

D) 70

Soru 22. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Dar kavisle dönmesi

B) Geniş kavisle dönmesi

C) Karşıya geçen yayaya yol vermesi

D) Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi

Soru 23. Kamyon çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını, kayıt tarihinden itibaren ne kadar süre ile araçlarında saklamak zorundadır?

A) 1 Ay

B) 3 Ay

C) 6 Ay

D) 1 Yıl

Soru 24. Tek yönlü ve iki şeritli bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Geçişler dışında trafik sağdan akar

B) Araçlar sağdaki şeridi izlemelidir

C) Sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır

D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir

Soru 25. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

A) Giremez

B) 40

C) 50

D) 60

Soru 26. Buzlanmış bir yolda sürücünün hangisini yapması uygun olur?

A) Takip mesafesine uyması

B) Takip mesafesini arttırması

C) Takip mesafesini azaltması

D) Ani fren yaparak durmaya çalışması

Soru 27. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A) Geç

B) Hızlan

C) Yavaşla

D) Sağa yanaş ve dur

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 29. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yoluna yaklaşıldığını bildirir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 30. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi öndeki aracı geçme yasağının sona erdiğini gösterir?

A) 

 

B) 

C) 

D) 

Soru 31. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Özürlü sürücü yolu

B) Özürlü taşıtı giremez

C) Özürlü sürücüler çıkabilir

D) Özürlü sürücüler için park yeri

Soru 32. I- Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir.
II- Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 ceza uygulanır.
III- Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz.
IV- Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır.

Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Hepsi

B) I ve II

C) II ve III

D) II, III ve IV

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 34. Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

A) Gabari

B) Viraj

C) Platform

D) Tehlikeli eğim

Soru 35. Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

A) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli

B) Olduğu yerde hemen durmalı

C) Işıklı trafik işaretine uymalı

D) Geriye dönerek beklemeli

Soru 36. Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin bir çoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) İhlaller alışkanlık haline gelmiştir

B) Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur

C) Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur

D) Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir

Soru 37. "Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim"

Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sorumluluk sahibidir

B) Kendine güvenmektedir

C) Araç kullanma noktasında tecrübelidir

D) Yardımlaşmayı sever

Soru 38. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü, sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır.

Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır?

A) Hoşgörü

B) Yardımlaşma

C) Sorumluluk

D) Saygı

Soru 39. Öfke, kızgınlık ve hırs gibi duygular aşağıda verilenlerden hangisine neden olur?

A) Sürücünün vakit kazanmasına

B) Kaza riskinin artmasına

C) Stresin azalmasına

D) Trafiğin yoğunluğunun azalmasına

Soru 40. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücülerde bundan etkilenerek kornaya basmaktadır.

Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir

B) Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar

C) Kornaya basmak sinirleri gevşetir

D) Kornaya basmak trafiği hızlandırır

Soru 41. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Boş şerit gördüğü an şerit değiştirmeli

B) Güvenlik şeridinden devam etmeli

C) Aracı havalandırarak nefes egzersizi yapmalıdır

D) Müziği sonuna kadar açmalıdır

Soru 42. I- Cam suyu
II- Motor suyu
III- Motor yağı
IV- Hidrolik yağı

Yukarıda verilenlerden hangisine antifriz konulabilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) III ve IV

D) Yalnız II

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi marş motorunun yavaş dönmesine sebep olur?

A) Buji kablolarının gevşek olması

B) Akünün kutup başlarının gevşemesi veya oksitlenmesi

C) Yağ pompasının arızalı olması

D) Alternatörün arızalı olması

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasına sebep olur?

A) Aracın hızlı kullanılması

B) Ani ve sert kalkış yapılması

C) Aracın yavaş kullanılması

D) Park hâlinde aracın viteste bırakılması

Soru 45. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen yere hangi aktarma organı yazılmalıdır?

A) Vites kutusu

B) Şaft

C) Aks

D) Kavrama

Soru 46. Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?

A) Eksi kutba bağlı olan kabloyu

B) Artı kutba bağlı olan kabloyu

C) Şarj kablosunu

D) Marş kablosunu

Soru 47. Park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bujiler arızalıdır.

B) Alternatör arızalıdır.

C) Yanmayan lambanın flamanı kopmuştur.

D) Endüksiyon bobini arızalıdır.

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biridir?

A) Far ayarı

B) Rot ayarı

C) Fren ayarı

D) Rölanti ayarı

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına neden olabilir?

A) Motor suyunun az oluşu

B) Akünün tam şarj yapılması

C) Fren hidroliğinin az olması

D) Araç deposundaki yakıtın az olması

Soru 50. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şaft

B) Amortisör

C) Volan

D) Kavrama