Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 22

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Soru 2. Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?

Soru 3. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 5. I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

Soru 7. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?

Soru 8. Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Soru 9. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

Soru 10. • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
• Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Soru 11. Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Soru 12. Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?

Soru 13. Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Soru 14. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 15. Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 16. Geçmeye başlamadan önce, öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılır?

Soru 17. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 18. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Soru 19. Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası kara yollarının yapım ve bakımından sorumludur?

Soru 21. Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

Soru 22. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 23. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 24. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

Soru 25. Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 27. Ticari amaçla şehirler arası yolda yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin 4,5 saat devamlı araç kullandıktan sonra en az kaç dakika dinlenmeleri gerekir?

Soru 28. Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 29. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 30. Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

Soru 33. Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?

Soru 35. I- Hafif para cezası

II- Sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınması

III- Araç kullanmaktan men cezası

Suçun işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, birinci defada aşağıdakilerden hangileri uygulanır? 

Soru 36. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?

Soru 38. Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Soru 39. Aktarma organlarından hangisi, araca geri hareketi sağlar?

Soru 40. Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 42. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz?

Soru 43. Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.

Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Soru 44. Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Soru 46. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

 

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 50. Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

User Details