Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 25

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. I. Kazazedenin tedavi edilmesi

II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması

III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir?

Soru 3. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

Soru 4. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 7. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılmaz?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Soru 10. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 11. Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

Soru 12. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 13. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 14. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Soru 15. Yeni yönetmeliklere göre: “D” sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir?

Soru 16. Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 17. Motorlu bisiklet ve motosiklet kullananların koruma başlığı (kask) kullanmaları konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 18. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

Soru 19. Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

Soru 20. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 21. I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün yukarıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? 

Soru 22. Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Soru 24. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 25. Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Soru 27. Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

Soru 28. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 29. Trafik sıkışıklığından dolayı aracıyla sürekli dur-kalk yapan ve bu durumdan bunalan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 30. Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

 

Soru 31. Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 32. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?

Soru 33. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

Soru 34. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 35. Dönel kavşakta, geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Soru 36. I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir?

Soru 37. I. Hoşgörülü olunması

II. Bencillikten uzak durulması

III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?

Soru 38. Taşıtlarla ilgili aşağıdaki hallerden hangisi park etmeye örnektir?

Soru 39. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını bile bile sürekli korna çalarak, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

Soru 40. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir?

Soru 41. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması, kampanaların aşırı ısınmasına neden olur?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Soru 44. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?

Soru 45. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Vites değiştirirken vites kutusundan ses geliyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 47. Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Soru 48. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 49. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 50. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.

User Details