Ehliyet deneme sınavı 3

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Hastaları tedavi etmek

B) Trafik kazalarını önlemek

C) Temel yaşam desteği sağlamak

D) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak

Soru 2. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?

A) Yaralıları belirlemek

B) Yaralıları araçtan çıkarmak

C) Kazayı yetkililere haber vermek

D) Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

Soru 3. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

A) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi

B) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi

C) Yaralıların şikayetlerinin dinlenmesi

D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama

B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli

C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme

D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

Soru 5. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şok

B) Tıkanma

C) Kalp durması

D) Soluk durması

Soru 6. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

A) Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek

B) Kazazedenin oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek

C) Kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltme­ye çalışmak

D) Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?

A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması

B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması

C) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıka­narak temizlenmesi

D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması

Soru 8. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

A) Felç

B) Saç dökülmesi

C) Bulantı ve kusma

D) Bedensel aktivitede artma

Soru 9. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

A) Dolaşım sistemi

B) Sindirim sistemi

C) Hareket sistemi

D) Solunum sistemi

Soru 10. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?

A) Mide

B) Böbrekler

C) Akciğerler

D) Safra kesesi

Soru 11. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

A) Tam tıkanma

B) Kısmi tıkanma

C) Damar tıkanması

D) Solunum durması

Soru 12. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Açılan köprü

B) Sola tehlikeli viraj

C) Soldan daralan kaplama

D) Sola tehlikeli devamlı viraj

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

A) Sağlık Bakanlığı

B) Milli Eğitim Bakanlığı

C) Emniyet Genel Müdürlüğü

D) Karayolları Genel Müdürlüğü

Soru 15. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 16. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Soru 17. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

A) Sağa yanaş

B) Yavaşla

C) Hızlan

D) Dur

Soru 18.ıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?

A) Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu

B) Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu

C) Kavşağa yaklaşırken hızın artırılması gerektiğini

D) Yaya geçidi işgal edilecek şekilde durulması gerektiğini

Soru 19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Yol ver

B) İleri mecburi yön

C) Girişi olmayan yol

D) Taşıt trafiğine kapalı yol

Soru 20. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

A) Sürücü belgesi

B) Araç tescil belgesi

C) Araç imalat belgesi

D) Motorlu araç trafik belgesi

Soru 21. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

A) Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa

B) Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse

C) Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

D) Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

Soru 22. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 - 3 - 4 - 2

B) 3 - 1 - 4 - 2

C) 4 - 1 - 3 - 2

D) 4 - 1 - 3 - 2

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

A) Kriko

B) Reflektör

C) Emniyet kemeri

D) Çekme halatı

Soru 24. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

A) Radyasyon

B) Hava kirliliği

C) Su kirliliği

D) Toprak kirliliği

Soru 25. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yol yüzeyi arızalıdır.

B) Yolda tümsek vardır.

C) Yoldan yavaş geçilmesi gerekir.

D) Yolda yapım çalışması vardır.

Soru 26. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

A) Traktör

B) Yaya

C) Otomobil

D) Motosiklet

Soru 27. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

A) Park ışıklarının

B) Acil uyarı ışıklarının

C) Uzağı gösteren ışıkların

D) Yakını gösteren ışıkların

Soru 28. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A2

B) E

C) M

D) G

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

A) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması

B) Aracını kullandığı yolun bozuk olması

C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

D) Aracının arıza yapması

Soru 30. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır.

B) 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır.

C) 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.

D) 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar iki yönlü kara yolundadır.

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 32. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

A) Geri gitmeyi

B) Sola dönmeyi

C) U dönüşü yapmayı

D) Ada etrafında dönmeyi

Soru 33. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

A) Bankette

B) Orta şeritte

C) En sağ şeritte

D) En sol şeritte

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?

A) Yolcu indirirken beklemek

B) 5 dakikadan fazla beklemek

C) Kırmızı ışık yanarken beklemek

D) Görevlilerce verilen emirle durmak

Soru 35. 120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

A) 60

B) 70

C) 80

D) 30

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?

A) Kendini üstün görmek

B) Kendi kendine kurallar koymak

C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Soru 37. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

A) Saygısız

B) Bencil

C) Korkusuz

D) Farkındalık kazanmış

Soru 38. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Madde kayıplara neden olmuştur

B) Psikolojik olarak olumsuz etkilenmiştir

C) Ülkenin gelişimine katkı sağlamıştır

D) Kaza sonucu diğer sürücülerin huzurunu kaçırmıştır

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?

A) Öfke

B) Saldırgan sürücülük

C) Sabırsızlık

D) Sakin olmak

Soru 40. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik kurallarını davranış hâline dönüştürememiş olmaları

B) Yanlış algıladıkları kurallara karşı tepki göstermek istemeleri

C) Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını yeterince bilmemeleri

D) Trafik görevlilerinin ikazlarına karşı tepki göstermek istemeleri

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

A) Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi

B) Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması

C) Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması

D) Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli ya­kıt kullanılmasının bir sonucudur?

A) Motor rölanti devrinin yüksek olması

B) Yağlama sisteminin görev yapamaması

C) Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması

D) Marş yapıldığında, marş motorunun yavaş dönmesi

Soru 43. Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiş­tirilmesi önerilir?

A) Farların

B) Jantların

C) Aynaların

D) Araç lastiklerinin

Soru 44. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) El freninin daha iyi tutmasına

B) Motor parçalarının zarar görmesine

C) Egzoz susturucusunun delinmesine

D) Lastik hava basınçlarının düşmesine

Soru 45. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Flaşör arızalıdır.

B) Akü gerilimi düşüktür.

C) Geri vites müşiri arızalıdır.

D) Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.

Soru 46. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

A) Kavrama

B) Karoseri

C) Manifold

D) Süspansiyon

Soru 47. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

A) 

B) 

C) 

D) 

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze­yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

A) Şarj sistemi

B) Soğutma sistemi

C) Süspansiyon sistemi

D) Direksiyon sistemi

Soru 49. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Jantın eğilmesi

B) Akünün boşalması

C) Fren balatalarının aşınması

D) Lastik hava basıncının düşmesi

Soru 50. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

A) Motor yağı

B) Fren hidroliği

C) Akü elektroliti

D) Motor soğutma suyu