Ehliyet deneme sınavı 3

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakiler­den hangisidir?

Soru 2. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?

Soru 3. Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Dinle" ne anlama gelir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Soru 5. Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azalt­mak için uygulanan bir yöntemdir?

Soru 8. Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gerek­siz hareketler sonucu omurilik zedelenme­sine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?

Soru 9. Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Soru 10. Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda Bulunur?

Soru 11. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?

Soru 12. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?

Soru 13. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Soru 15. Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

Soru 16. I- Görülmelerinin engellenmesi
II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi
III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi

Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Soru 17. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Soru 18.ıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?

Soru 19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Soru 20. Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

Soru 21. Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Soru 22. Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücu­dun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

Soru 24. Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangi­sine neden olur?

Soru 25. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 26. Şekildeki gibi bir karşılaşmada ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?

Soru 27. Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Soru 28. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Soru 30. Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

Soru 32. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

Soru 33. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?

Soru 35. 120 Km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?

Soru 37. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenir?

Soru 38. Aşırı agresif ve öfkeli araç kullanan bir sürücü içinde kendinin de bulunduğu zincirleme trafik kazasına sebep olmuştur. Bu kazaya neden olan sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi "güvenli sürücülük" için olumsuz etkiye neden olmaz?

Soru 40. Bazı sürücülerin, trafik kurallarına uymamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli ya­kıt kullanılmasının bir sonucudur?

Soru 43. Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiş­tirilmesi önerilir?

Soru 44. Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Soru 45. Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Otomobillerde, mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi vb. bölümlerin dışında kalan, görünen dış bölüme ne ad verilir?

Soru 47. Dizel motorlu aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu bildirir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, araçta sürüş konforunu iyileştirmek amacıyla yol yüze­yinin yapısından kaynaklanan titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatır?

Soru 49. Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Soru 50. Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?

User Details