Ehliyet deneme sınavı 4

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır?

A) Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır.
B) Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur.
C) Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır.
D) Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hale getirilmesi işlemidir.

Soru 2. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisini etkisi daha büyüktür?

A) Kükürt
B) Karbonmonoksit
C) Kurşun
D) Karbondioksit

Soru 3. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir?

A) Yaşam kurtarmada kullanılırlar.
B) Aynı maddeden yapılmışlardır.
C) İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir.
D) Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir.

Soru 4. Ağız-burun çevresi kanamalı yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki yöntemlerden hangileri uygulanabilir?

I. Holger-Nielsen yöntemi
II. Silvester yöntemi
III. Ağızdan ağıza

Yalnız I
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III

Soru 5. Vücuttaki kanın, kanama sonucu yüzde (%) kaçı kaybedilirse hayatî tehlike ortaya çıkar?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

Soru 6. Kazazedeyi araçtan çıkarırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey nedir?

A) Dilini ısırmış olabileceği
B) Eğer varsa ağzında bulunan takma dişlerin soluk borusunu tıkamış olabileceği
C) Yumuşak bir zemine yatırılması gerektiği
D) Omurgasında kırık olabileceği

Soru 7. Solunumu duran bir insanda, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Kanın kalbe gelme hızının artması
B) Vücut sıcaklığının yükselmesi
C) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
D) Kandaki oksijen oranının düşmesi

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?

A) Göğüs kafesinin hareket etmemesi
B) Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
C) Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
D) Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması

Soru 9. Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır?

A) 1-2 dakika
B) 5-10 dakika
C) 15-20 dakika
D) 30-40 dakika

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

A) Kafa yaralanmaları
B) Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
C) Kaburga çatlakları
D) Zehirlenmeler

Soru 11. Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Üçgen sargı
B) Tel atel
C) Tahta atel
D) İnce rulo sargı

Soru 12. Aşağıdaki kazazedelerden hangisine, vakit kaybetmeden sunî solunum ve gerekiyorsa kalp masajı yapılmaya başlanmalıdır?

A) 3 yaşında suda boğulma vakasına
B) 22 yaşında sıcak çarpması vakasına
C) 2 yaşında gıda zehirlenmesi vakasına
D) 80 yaşında kalp krizi vakasına

Soru 13. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulmasına ne ad verilir?

A) Duraklama
B) Park etme
C) Bekleme
D) Durma

Soru 14. Araçların durma ve duraklaması gereken hâller dışında bırakılması için ayrılan açık veya kapalı alana ne denir?

A) Park yeri
B) Kavşak
C) Durak
D) Sığınma cebi

Soru 15. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

A) Treyler
B) Kamyon
C) Çekici
D) Kurtarıcı

Soru 16. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Kalkışa hazırlanmalıdır.
B) Yavaşlayıp durmalıdır.
C) Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir.
D) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir.

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi trafik polisinin sorumluluklarından biri değildir?

A) Trafiği düzenlemek
B) Kaza tespit tutanağı düzenlemek
C) Sürücüleri denetlemek
D) Ölümle sonuçlana trafik kazalarına müdahale etmek

Soru 18. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Yolun iki şeride ayrıldığını
B) Dönel kavşak yaklaşımını
C) İleri ve sağa mecburî yönü
D) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini

Soru 19. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Dur
B) Durak
C) Devam et
D) Dikkat

Soru 20. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A) Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini
B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini
C) Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceğini
D) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını

Soru 21. Bir kavşakta, trafik zabıtası ile birlikte aynı zamanda ışıklı trafik cihazı da bulunuyor ise bu durumda sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

A) Yer ve yön denetlemelerine
B) Trafik zabıtasına
C) Işıklı trafik cihazına
D) Trafik işaret levhalarına

Soru 22. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomobil
B) Otobüs
C) Minibüs
D) Kamyonet

Soru 23. Şekildeki tek yönlü ve çok şeritli yolda 3 numaralı aracın şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
B) 4 numaralı aracın yavaşlaması
C) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) 5 numaralı aracın geçmesi

Soru 24. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

Soru 25. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları hâlinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır?
I. İtfaiye
II. Sivil Savunma aracı
III.Özel izinle karayoluna çıkmış araç
IV. Doğru geçecek araç

A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 26. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.
B) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.
C) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.
D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.

Soru 27. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Geçiş hakkını 1 numaralı araç sürücüsüne vermelidir.
B) Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C) Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D) Hızlanıp yola çıkmalıdır.

Soru 28. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

A) Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
B) Görev hâli dışında
C) Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
D) Şehirler arası karayollarında

Soru 29. Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir?

A) Uygun yerin seçilmesi
B) Yolda en az yer işgal edilmesi
C) Boş olan şeritten yararlanılması
D) Varsa banketten yararlanılması

Soru 31. Şekildeki parketmiş aracın hangi tarafında duraklama yapılamaz?

A) Arkasında
B) Önünde
C) Her iki yönünde 50 metre mesafede
D) Yol tarafındaki yanında

Soru 32. Tehlikeli madde taşıyan araçlar arızalandığında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Acil uyarı ışıkları ile diğer araç sürücüleri uyarılmalı
B) Aracın ön ve arkasına büyük boyutlu taşlar dizilmeli
C) Kırmızı ışık veren cihazlarla işaretlenip gözcü bulundurulmalı
D) Araç üzerine tehlikeli madde yazılı levhalar konulmalı

Soru 33. Çekilen aracın freni bozuksa, çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantı uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 34. Okul taşıtlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler nasıl olmalıdır?

A) Açılıp kapanabilir
B) Kolayca açılabilir
C) Sabit
D) Renkli

Soru 35. Hangi tür araçlarda emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu değildir?

A) Minibüslerde
B) Otomobillerde
C) Lâstik Tekerlekli Traktörlerde
D) Tescilde otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında

Soru 36. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?
A) Alkol-LPG
B) Gazyağı-LPG
C) Benzin-LPG
D) Motorin-LPG

Soru 37. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzoz supabı
B) Emme susturucusu
C) Emme manifoldu
D) Egzoz susturucusu

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?

A) Buji ayarı
B) Rolanti ayarı
C) Platin ayarı
D) Debriyaj ayarı

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

A) Karbüratör
B) Besleme pompası
C) Endüksiyon bobini
D) Isıtma bujileri

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur ?

A) Yakıt borularının uzunluğu
B) Yağ filtresinin tıkalı olması
C) Yakıt filtresinin tıkalı olması
D) Hava filtresinin tıkalı olması

Soru 41. Marşa basıldığında “tık” diye ses gelip marş motoru çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracın el freni çekiktir.
B) Debriyaj arızalıdır.
C) Akümülatörün kutup başları gevşemiştir.
D) Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır.

Soru 42. Motorun yağ yakmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kam (eksantrik) aşınmıştır.
B) Silindirler aşınmıştır.
C) Krank mili aşınmıştır.
D) Volan aşınmıştır.

Soru 43. Motordaki çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?

A) Soğutma
B) Yakıt
C) Yağlama
D) Ateşleme

Soru 44. Radyatörde suyun azalmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Termostat arızalıdır.
B) Vantilatör kayışı sıkıdır.
C) Hararet (ısı) göstergesi arızalıdır.
D) Silindir kapak contasında kaçak vardır.

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?

A) Kurallara uymakta özen göstermek
B) Başkalarının haklarına saygı göstermek
C) Emniyet görevlilerinden çekinmek
D) Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak

Soru 46. "Normal hayatında emniyet kemerinin olası bir kazada hayat kurtardığını bilen ve bu bilinçle emniyet kemerini takan bir kişi, yanında yolculuk ettiği kişinin etkisi ile emniyet kemerini takmayabilir."

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisinin sebebidir?

A) Diğergamlık
B) Psikolojik etki
C) Saygı
D) Öfke

Soru 47. Trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır.

Yukarıdaki ifadeye göre bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Sorumluluk
B) Sosyallik
C) Acemi sürücülük
D) Özgürlük

Soru 48. 2014 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL. olup bu miktar yatırıma ayrılan payın yüzde ellisine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir.

Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir?

A) Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir.
B) Trafik kazaları önlenebilir.
C) Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır
D) Trafik kazanları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir.

Soru 49. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir.

Yukarıdaki ifade Trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır?

A) Birey hakkı
B) Toplum hakkı
C) Kamu hakkı
D) Çevre hakkı

Soru 50. "Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." Atasözü ile Trafik adabında hangi yaklaşımı destekler?

A) Öfke
B) İhtiras
C) Entrika
D) Konuşma Üslubu