Ehliyet deneme sınavı 5

(Elektronik ehliyet sınavına uygundur)

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. I- Her zaman tedbirli olmak
II- Soğukkanlılığını koruyabilmek
III-Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak

Yukarıdaki özelliklerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır?

A) I-II
B) I –III
C) II-III
D) I-II-III

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir?

A) Akciğer
B) Karaciğer
C) Burun
D) Soluk borusu

Soru 3. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kusturma
B) Bol su içirme
C) Sarımsaklı yoğurt yedirme
D) İçtiği maddeyi sulandırıp verme

Soru 4. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir?

A) Etrafı temizlemek
B) Kalp masajında kullanmak
C) Yaraları kapatmak ve sarmak
D) Kırıklarda ağrıyı azaltmak

Soru 5. Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, kazazedeler araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?

A) Araç itilerek yavaşça devrilmesi sağlandıktan sonra
B) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
C) Hiç zaman kaybetmeden ilk yardım müdahalesi yaptıktan sonra
D) Eğer iki kişi varsa, biri araç tutuyorken diğer kişi ilk yardım müdahalesini yaptıktan sonra

Soru 6. Yaralının boyun hasarı gördüğü şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?

A) Boynuna, mutlaka boyunluk takılarak
B) Boynuna atel bağlanarak
C) Ayaklarından çekilerek
D) Boynuna bir şey bağlamadan

Soru 7. Bebeklere sunî solunum nasıl yapılır?

A) Büyüklere uygulandığı gibi
B) Bebeğin sırtına vurarak
C) Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
D) Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak

Soru 8. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

A) Duyu organları uyarılır.
B) Vücut sıcaklığı düşürülür.
C) Bekerli, soğuk içecek verilir.
D) Hastahaneye götürülür.

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D) Hekimin gelmesini beklemek

Soru 10. Kaburga kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastahaneye sevk edilir?

A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış

Soru 11. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir?

A) Araçların hasar durumu
B) Yaralıların durumu ve sayısı
C) Kaza yerinin açık ve net adresi
D) Kazanın oluş şekli ve yol durumu

Soru 12. Yaralı taşınan sedyenin taşınma yönü nasıl olmalıdır?

A) Yaralının ayakları önde olacak şekilde
B) Yaralının baş kısmı önde olacak şekilde
C) Sedyenin taşınma yönü yaranın çeşidine göre değişir
D) Sedyenin taşınma yönü yaralının isteğine göre değişir

Soru 13. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

A) Emniyet Genel Müdürlüğünün
B) Trafik Hizmetleri Başkanlığının
C) İl Trafik Komisyonunun
D) Karayolları Genel Müdürlüğünün

Soru 14. Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayol
B) Bağlantı yolu
C) Tali yol
D) Geçiş yolu

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

A) Araç
B) Köprü
C) Banket
D) Kavşak

Soru 16. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) EDS'ye
B) Alt geçide
C) Karavanlı park yerine
D) Gençlik kampına

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi “tehlike uyarı işareti” değildir?

A)
B)
C)
D)

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

A)
B)
C)
D) 

Soru 19. Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
B) Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte kullanılması
C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
D) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi

Soru 20. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tehlikeli madde yüklü araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
B) Tehlikeli maddenin cinsine göre belirlenen hızla gitmelidirler.
C) Kendi sınıflarındaki araçlar için belirlenen hızla gitmelidirler.
D) Aracın teknik özelliklerine uygun bir hız tespit etmelidirler.

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi “DURMA” değildir?

A) İşaret levhalarına uyarak durmak
B) Öndeki araçların durması sonucu durmak
C) Yolcu indirip bindirmek için durmak
D) Kırmızı ışıkta durmak

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi araçların plâkalarıyla ilgili getirilmiş yeni bir zorunluluktur?

A) Özel plaka olmalı
B) Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olunmalı
C) Tüm plakalar yeni mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı
D) Plakaların sabitlenmesi için vidalanmamış olması

Soru 23. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

A) Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada
B) Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede
C) İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede
D) Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede

Soru 24. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yaya geçidini kullanması
B) Alt ve üst geçitleri kullanması
C) En kısa doğrultuda ve en kısa zamanda geçmesi
D) Önce sağ sonra sol tarafını kontrol etmesi

Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

A) Kaza tespit tutanağı düzenlemek
B) Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmemek
C) Yolu trafiğe açmak
D) Yolu trafiğe kapatmak

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

A) Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek
B) Fazla yolcu almak
C) Aşırı yük yüklemek
D) Karşı şeridi ihlal etmek

Soru 27. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenerse %25 indirimden faydalanılır?

A) 15
B) 25
C) 20
D) 30

Soru 28. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?

A) Geçiş üstünlüğü
B) Geçiş hakkı
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş yolu

Soru 29. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

A) Karoseri kenarında
B) Sürücünün yanındaki koltukta
C) Yük üzerinde
D) Aracın basamağında

Soru 30. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Yükün, kasanın sağ ve sol yanından eşit taşacak şekilde yüklenmesi
B) Aracın, boyunu önden 2 metre taşacak şekilde yüklenmesi
C) Sürücünün görüşüne engel olacak şekilde yüklenmesi
D) Aracın, plâkası görülecek şekilde yüklenmesi

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

A) Bisikletler
B) Lâstik tekerlekli traktörler
C) Çekiciler
D) Motorsuz araçlar

Soru 32. Motorlu bisiklet sürücüleri aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?

A) Eldiven
B) Koruma başlığı
C) Güneş gözlüğü
D) Emniyet kemeri

Soru 33. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

A) 60
B) 50
C) 40
D) 30

Soru 34. “D1” sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A) Minibüs
B) Motosiklet
C) Lâstik tekerlekli traktör
D) Atv

Soru 35. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?

A) Alt yapı
B) Trafik
C) Turist
D) Turizm sektörü

Soru 36. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diferansiyele yağ karışımı göndermek
B) Silindire yağ karışımı göndermek
C) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
D) Silindire benzin-hava karışımı göndermek

Soru 37. Enjektörlere püskürtme sırası ile basınçlı mazotu gönderen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besleme pompası
B) Endüksiyon bobini
C) Enjeksiyon pompası
D) Distribütör

Soru 38. Araç çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

A) El fren lâmbasının
B) Park lâmbasının
C) Yağ lâmbasının
D) Sinyal lâmbasının

Soru 39. Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

A) Motor ısınır, yanar.
B) Motor yakıtına yağ karışır.
C) Motor çok soğur.
D) Motor suyuna yağ karışır.

Soru 40. Motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığında ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vantilatör
B) Termostat
C) Radyatör
D) Hararet (ısı) göstergesi

Soru 41. Fanlı soğutma sisteminde fanı çalıştıran parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su pompası
B) Vantilatör kayışı
C) Marş motoru
D) Fan motoru

Soru 42. Motor çalışırken şarj lâmbasının yanmasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akü  kablo bağlantılarının gevşek olması
B) Distribütör kablo bağlantılarının gevşek olması
C) Marş motoru kablo bağlantılarının gevşek olması
D) Endüksiyon bobini kablo bağlantılarının gevşek olması

Soru 43. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir?

A) 250
B) 200
C) 150
D) 100

Soru 44. Araç hareket hâlinde iken ayağın debriyaj (kavrama) pedalının üzerinde devamlı durması hâlinde aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Araç daha hızlı gider.
B) Lâstikler aşınır.
C) Debriyaj (kavrama) balatası aşınır.
D) Vites kutusu (şanzıman) aşınır.

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir?

A) Trafik kurallarına uyulmaması
B) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması
C) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması
D) İlk yardım eğitiminin yeterince dikkate alınmaması

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır?

A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak
B) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak
C) Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek
D) Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek

Soru 47. "Düşene sırtın dönen korksun,bir gün kendi düştüğünde, kimse ona elini uzatmayacaktır."(Sadi, Orkide)

Yukarıdaki ifadede trafik adabının hangi yönü üzerine söylenmiş olabilir?

A) Yardımlaşma
B) İletişim
C) Sorumluluk
D) Hoşgörü

Soru 48. İstemeden hatalı bir davranış yapan bir sürücüye diğer bir sürücünün aşırı tepki göstererek haklı durumdayken haksız duruma düşmesi aşağıdakilerden hangisine sahip olmadığını gösterir?

A) Korku
B) Öfke
C) Sempati
D) Hoşgörü

Soru 49. Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi yararlarından vazgeçme, hakkından kendi isteğiyle vazgeçme, özveri anlamına gelmektedir.

Yukarıda verilen ifade aşağıdakilerden hangisini karşılığıdır?

A) Saygı
B) Sevgi
C) Nezaket
D) Feragat

Soru 50. "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

A) Yaşam hakkı
B) Çevre hakkı
C) Kamu yararı
D) Öfke yönetimi