Ehliyet Sınavı Hazırlık

Elektronik ehliyet deneme soruları 5

Sınav sorularını alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından biri değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi aküyü şarj eden parçadır?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?

Soru 6. Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha doğudadır?

Soru 8. Motorlu bisikletler otoyollarda asgari kaç km hızla gitmelidir?

Soru 9. I- Yara içi kurcalanır.
II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Soru 10. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

Soru 11. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Soru 12. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 13. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur?

Soru 14. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

Soru 15. • Konuşamıyor.
• Nefes alamıyor.
• Rengi morarıyor.
• Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor.

Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?

Soru 16. Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?

Soru 17. Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir?

Soru 19. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

Soru 20. 1- Suni solunum uygulanması

2- Dolaşımın değerlendirilmesi

3- Kalp masajı uygulanması

4- Hava yolu açıklığının sağlanması

“Yeniden canlandırma” basamaklarının sıralaması hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir?

 

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi termostatın görevidir?

Soru 23. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 24. Aracın park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?

Soru 26. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır?

Soru 27. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Soru 28. Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 29. Şekildeki gibi daralan bir yola gelen iki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 30. Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

Soru 31. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

Soru 32. Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği uzun süreli ve derin bilinç kaybına ne denir?

Soru 33. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Soru 34. Yönetmeliğe göre işitme cihazı ile belirli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücü, aşağıdaki sürücü belgelerinden hangisi ile araç kullanabilir?

Soru 35. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Soru 36. Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?

Soru 37. Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Soru 38. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Soru 40. "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

Soru 41. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Soru 42. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?

Soru 45. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Soru 46. Trafik görevlisinin hangi hareketi seri bir şekilde yapması “trafiğin hızlanması” işaretidir?

Soru 47. Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Soru 48. Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yolunda, olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Soru 50. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır?

User Details